Biogram (pol&eng)

Krzysztof FIRLUS – muzyk, z powodzeniem łączący karierę kontrabasisty oraz gambisty, koncertujący na obu instrumentach zarówno w charakterze solisty, kameralisty, jak i muzyka orkiestrowego; wychowanek Uniwersytetu Mozarteum w Salzburgu (klasa Vittorio Ghielmiego) oraz Akademii Muzycznej w Katowicach (klasa prof. Marka Caudle’a). Na stałe związany z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, {oh!} Orkiestrą Historyczną, triem muzyki dawnej Extempore. Współpracował ponadto m.in. z Kwartetem Śląskim, Le Poème Harmonique, BachAkademie Stuttgart, Leilą Schayegh, Aline Zylberajch, Markiem Toporowskim, Martyną Pastuszką czy Marcinem Świątkiewiczem.

Jest laureatem Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Twórców Kultury, programu stypendialnego „Młoda Polska” oraz konkursów instrumentalnych – zarówno międzynarodowych (w Andernach, Brnie, Wrocławiu, Żorach), jak i ogólnopolskich (w Poznaniu, Łodzi, Dąbrowie Górniczej). Spośród licznych nagrań płytowych artysty wymienić można m.in. nagraną wraz z żoną – Anną Firlus – znakomicie przyjętą przez krytykę międzynarodową pierwszą polską solową płytę gambową Gamba Sonatas, nominowaną do nagrody „Fryderyk 2019”, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection, zawierającą pierwsze na świecie nagrania sonat C.F. Abla, odkrytych w poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej (nominacja do nagrody International Classical Music Award 2020), płytę Muzyka Francuskich Mistrzów – Muzyka Zamku Warszawskiego z {oh!} Orkiestrą Historyczną (partia solowa w koncercie na viole da gamba Le Phénix Michela Corrette) – nominacja do nagrody „Fryderyk 2018”, Telemann – Solos & Trios z Extempore Ensemble, Tansman – od tria do oktetu z Kwartetem Śląskim, Barok Progresywny z Nikola Kołodziejczyk Orchestra („Fryderyk 2016”), Music in Dresden in the Times of Augustus II the Strong z Martyną Pastuszką oraz Marcinem Świątkiewiczem czy Lithuanian birbyne and Seventeenth Century Music of Poland and Lithuania z Markiem Toporowskim i zespołem Ensemble Reversio.

Krzysztof Firlus prowadzi obecnie klasę violi da gamba w Akademii Muzycznej
w Katowicach oraz klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Krakowie.


Krzysztof FIRLUS is pursuing a two-fold career, as a viola da gamba and double bass player, performing on both instruments as a soloist as well as in chamber ensembles and orchestras. He studied the viola da gamba with Professor Vittorio Ghielmi at the Mozarteum University in Salzburg and with Mark Caudle at the Academy of Music in Katowice. He has been associated with the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice, the {oh!} Orkiestra Historyczna (Historical Orchestra), and the Extempore early music trio. He has also worked with the Silesian Quartet, Le Poème Harmonique, BachAkademie Stuttgart, Capella Cracoviensis, Leila Schayegh, Aline Zylberajch, Marek Toporowski, Martyna Pastuszka, or Marcin Świątkiewicz.

He has held a Scholarship for Creators of Culture of the Minister of Culture and National Heritage, a grant from the “Młoda Polska” (Young Poland) scholarship programme, and has won prizes at international and national competitions (Andernach, Brno, Wrocław, Żory, Poznań, Łódź, Dąbrowa Górnicza). His extensive discography includes, among others, the first viola da gamba solo CD Gamba Sonatas, excellently reviewed by international critics, which he recorded with his wife Anna Firlus and which was nominated for the “Fryderyk 2019” Award, C.F. Abel – Sonatas from the Maltzan Collection, conteining world premiere recordings of C.F. Abel sonatas discovered in Poznań University Library (nomination to International Classical Music Award 2020),  Music of French Masters– Music of the Warsaw Castle with the {oh!} Orkiestra Historyczna (solo part in the concerto for viola da gamba Le Phénix by Michel Corrette), Telemann – Solos & Trios with the Extempore Ensemble, Tansman – from Trio to Octet (with the Silesian Quartet), Progressive Baroque with the Nikola Kołodziejczyk Orchestra (the “Fryderyk 2016” Award of the Polish recording industry), Music in Dresden in the Times of Augustus II the Strong (with Martyna Pastuszka and Marcin Świątkiewicz) and Lithuanian birbyne and Seventeenth Century Music of Poland and Lithuania (with Marek Toporowski and Ensemble Reversio).

Currently, Krzysztof Firlus runs a viola da gamba class at the Academy of Music in Katowice and a double bass class at the Academy of Music in Kraków.